Експерти

Нашите експерти:

Доктор по икономически науки в транспорта , логистиката и верига на доставките с над 12 години стаж. Старши Експерт Транспорт, Логистика и верига на доставките

Магистър по Икономика на финансите с над 10 години стаж в банковото дело. Експерт Банково Дело

Свържи се с експерт: