Аутсорсинг

Second Party Logistics Provider – 2PL

Third Party Logistics Provider- 3PL

Fourth Party Logistics Provider – 4PL

Нашите експерти в областта

Цветан Янакиев – доктор по икономически науки в транспорта, логистиката и верига на доставките с над 12 години стаж. Старши Експерт Транспорт, Логистика и верига на доставките.

Инж.Мартин Янев – предстедател на „Клъстер Зелен Транспорт”. Старши Експерт Транспорт, Логистика и верига на доставките.

Васил Николов – с над 10 годишен стаж в логистичните складови процеси. Експерт логистика и складови операции.

Направи запитване