Ценообразуване в транспорта

В основата на всяка цена стои себестойността. Цената това е себестойността + печалба. За правилното й определяне е неоходимо да бъдат  отчетени постояннте  и променливите разходи.

Нашите експерти в областта

Цветан Янакиев – доктор по икономически науки в транспорта, логистиката и верига на доставките с над 12 години стаж. Старши Експерт Транспорт, Логистика и верига на доставките.

Инж.Мартин Янев – предстедател на „Клъстер Зелен Транспорт”. Старши Експерт Транспорт, Логистика и верига на доставките.

Направи запитване