Складов мениджмънт

Ние ще Ви консултираме как да изберете най-правилната алтернатива в склада -бързина или качество, ръчни или автоматизирани операции, как да остойностявате складовите операции, как да нормализирате потока и как да се спраяте с пиковете, как да планираме в краткосрочен и средно срочен план.

Нашите експерти в областта

Цветан Янакиев – доктор по икономически науки в транспорта, логистиката и верига на доставките с над 12 години стаж. Старши Експерт Транспорт, Логистика и верига на доставките.

Инж.Мартин Янев – предстедател на „Клъстер Зелен Транспорт”. Старши Експерт Транспорт, Логистика и верига на доставките.

Васил Николов – с над 10 годишен стаж в логистичните складови процеси. Експерт логистика и складови операции.

Направи запитване