Стратегия за управление на доставките

Веригата на доставките или т. нар. supply chain се състои от продавачи, които доставят суровини, производители, които превръщат суровините в продукти, складови стопанства, които съхраняват продуктите, дистрибуционни центрове, които доставят продуктите до търговците, и търговци, които доставят продуктите до крайните клиенти. Веригата на доставки са в основата на веригите на стойността, и с правилната стратегия компаниите могат да съзададт конкурентно предимство. Подробния анализ на Верига на доставки ще  доведе до подобряване на производителността чрез фокусиране върху стратегията, стойността, ограниченията и възможностите.

Нашите експерти в областта

Цветан Янакиев – доктор по икономически науки в транспорта, логистиката и верига на доставките с над 12 години стаж. Старши Експерт Транспорт, Логистика и верига на доставките.

Анета Чакърова – магистър по Икономика на финансите с над 10 години стаж в банковото дело. Експерт Банково Дело

Инж.Мартин Янев – предстедател на „Клъстер Зелен Транспорт”. Старши Експерт Транспорт, Логистика и верига на доставките.

Златко Ушев – с над 5 годишен стаж в организирането на хладилен транспорт. Притежава собствена транспортна компания предлагаща хладилен транспорт. Eксперт хладилен транспрот.

Васил Николов – с над 10 годишен стаж в логистичните складови процеси. Експерт логистика и складови операции.

Направи запитване